• Jak se přenáší informace v mozku?
 • Proč se myším v bludišti akivují jenom určité buňky?
 • Jak funguje hloubková mozková stimulace?
 • Co jsou to sematosenzorické mapy?
FEL ČVUT v Praze:
Neuroinformatika
Předmět A6M33NIN je zaměřen na základní principy vzniku a přenosu informace v mozku. Na cvičeních si vše sami namodelujete: od vzniku akčního potenciálu až po modelování neuronových populací.
 
Modely neuronů
 1. Pochopíte základní princip vzniku nervového vzruchu - tzv. akčního potenciálu (AP).
 2. Ujasníte si, jaké typy iontových kanálů obsahuje membrána nervových buněk a vyzkoušíte si na příkladech, jak přispívají ke vzniku AP.
 3. V Matlabu namodelujete několik modelů neuronu a sami uvidíte, jak které jejich parametry jak přispívají k výsledné aktivitě
 4. Na vlastní kůži si uvědomíte důležité aspekty modelování biologických systémů
 
 
Modelování nervové aktivity
 1. Za použití zkušeností z předchozího bloku se naučíte simulovat a vyhodnocovat nervovou aktivitu.
 2. Vámi vygenerovanou nervovou aktivitu přivedete na vstup modelu neuronu a budete pozorovat výstup.
 3. Pochopíte, jakými způsoby se kóduje informace v mozku a jak ji porozumět.
 4. Vlastní simulovaná data porovnáte s našimi reálnými nahrávkami, pořízenými přímo z lidského mozku.
 5. Zjistíte, proč se v umělých neuronových síťích používá sigmoidální funkce.
 
 
Přenos a kódování informace
 1. Uvidíte a vyzkoušíte si, jak funguje Hebbovské učení vstupních vah neuronů (aneb: proč vlastně slavní Pavlovovi psi slintali)
 2. Proniknete do modelování rozsáhlých neuronových populací
 3. Pochopíte, jaký je rozdíl mezi klasickými a "spiking" umělými neuronovými sítěmi
 
 
Kognitivní procesy
 1. V tomto bloku si vyzkoušíte modelování rozsáhlých populací za pomoci již hotových nástrojů
 2. Uvidíte, jak probíhají kognitivní procesy - zpracování senzorické informace a reakce na ni.
 3. Vykoušíte řadu zajímavých vizualizací a provedete několik experimentů
 4. Zjistíte, co je to neurální modelovací pole.