• Jak se přenáší informace v mozku?
 • Proč se myším v bludišti akivují jenom určité buňky?
 • Jak funguje hloubková mozková stimulace?
 • Co jsou to sematosenzorické mapy?
FEL ČVUT v Praze:
Neuroinformatika
Předmět A6M33NIN je zaměřen na základní principy vzniku a přenosu informace v mozku. Na cvičeních si vše sami namodelujete: od vzniku akčního potenciálu až po modelování neuronových populací.
 
Proč si předmět zapsat?
 1. Předmět je zaměřen na modelování neuronů, metody učení na buněčné úrovni, zpracování signálů neuronů, kódování a dekódování informace v mozku.
 2. Porozumíte zpracování informací na buněčné úrovni.
 3. Sami si ověříte, jak se kóduje a dekóduje informace v mozku.
 4. Vysvětlíme si experimenty, které vedly k získání 5 Nobelových cen!
 5. Připravili jsme sadu jednoduchých uloh implementovaných Matlabu.
 6. Od modelování jednotlivých neuronů až po komplexní kognitivní sítě.
 
 
Pro koho je předmět určen?
 • Předmět je určen všem studentům magisterského studia FEL ČVUT
 • Zvlášť doporučit ho můžeme studentům oboru biomedicínské inženýrství
 • Pro obor biomedicínská informatika je povinný
 

Akční potenciál
autor: Garlandscience
Podívejte se na video, vysvětlující princip akčního potenciálu; základního stavebního kamene vzniku a přenosu informace mezi neurony (anglicky)